هشدار؛ خطر ورود آلودگی‌ها و انگل‌ها به سیستم آب خوزستان

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به فرسوده بودن شبکه توزیع آب خوزستان گفت: در حال حاضر با وجود سیل و آب‌های سطحی در آینده با وصل شدن آ‌ب‌های شبکه و فشار منفی که ایجاد می‌کند، میکروب‌ها، آلودگی‌ها و انگل‌ها وارد سیستم می‌شود و ممکن است مشکل ایجاد کند.

امتیاز : 0
بازدید : 37