هوای پایتخت پاک است

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای پایتخت در روز چهارشنبه در حالت پاک و سالم قرار دارد.

امتیاز : 0
بازدید : 11