حمیدرضا جمشیدی مشاور وزیر در امور دارویی وزارت بهداشت شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حمیدرضا جمشیدی را به عنوان مشاور خود در امور دارویی و همچنین دبیر ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت منصوب کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 11