در ارائه خدمات پزشکی از بسیاری از کشورها جلوتریم

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ما در ارائه خدمات از میانگین جهانی بالاتر هستیم، گفت: میانگین خدمات در دنیا ۶۴ است و ما امتیاز ۶۵ را داریم که این نشان می‌دهد ما در این حوزه نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا جلوتر هستیم.

امتیاز : 0
بازدید : 10