کلینیک‌های زیبایی غیرمجاز تعطیل می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برخورد با کلینک های غیرمجاز زیبایی خبر داد.

امتیاز : 0
بازدید : 18