بازنشستگی آتش نشانان عضو صندوق بازنشستگی شهرداری با 20 سال خدمت

عضو شورای شهر تهران پرداخت به‌موقع حقوق کارگران را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این بخشنامه عنوان کرد و گفت: در صورتی که در پرداخت به‌موقع حقوق کارگران تأخیری صورت بگیرد، حقوق نیروی کار از تضامین پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

امتیاز : 0
بازدید : 40