عوارض رژیم کتوژنیک بلندمدت بر سلامتی

رژیم غذایی کتوژنیک این روزها شهرت زیادی میان افرادی دارد که سعی دارند وزن کم کنند. این سؤال ممکن است مطرح شود که آیا رژیم کتوژنیک در بلندمدت برای بدن مضر نیست؟

امتیاز : 0
بازدید : 87