شجاعی، مسئول بازگرداندن آرامش به تراکتور(عکس)

کاپیتان تراکتورسازی این روزها نقش ویژه ای را در ترکیب تیمش ایفا می کند.

امتیاز : 0
بازدید : 7