بعد از دیدار با پیکان و در جلسه کمیته انضباطی/ فروزان با مسئولان تراکتور رودررو می شود

جلسه کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی بعد از دیدار با پیکان برگزار می شود.

امتیاز : 0
بازدید : 7