کمیته امداد کردستان برای بیش از سه هزار نفر شغل ایجاد کرد

امتیاز : 0
بازدید : 7