جزئیات سومین جلسه دادگاه تعاونی البرز ایرانیان/ یک ماه فرصت به گیرندگان وام از تعاونی البرز ایرانیان​

نماینده دادستان تهران یک ماه فرصت داد تا افرادی که از تعاونی البرز ایرانیان وام گرفته اند، در دادسرای پولی بانکی حضور یافته و تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کنند

امتیاز : 0
بازدید : 11