کرباسچی: وقت رقابت‌های سیاسی نیست / مردم گول نمی‌خورند

حالت اپوزیسیون و منتقد داشته باشیم که چه بشود؟/ مردم هم گول نمی‌خورند که یک کسی همیشه وجیه‌المله است؛ خب باشد؟ثم ماذا؟ به چه دردی می‌خورد.

امتیاز : 0
بازدید : 12