انتقاد محمد هاشمی از علی فروغی/ صداوسیما رسانه شخصی و گروهی نیست

اصلا فروغی را نمی شناسم، اما کسانی که از صداوسیما استفاده شخصی و گروهی کنند، از نظر امام صلاحیت حضور در این سازمان را ندارند/ اگر بخواهیم رسانه ملی در خدمت مردم باشد، نظرات امام همیشه باید جاری و ساری باشد، اگر هم غیر از این بخواهیم، آن بحث جداگانه‌ای است

امتیاز : 0
بازدید : 10