واکنش اصلاح طلبان و اصولگرایان به پیشنهادات انتخاباتی سعید حجاریان چه بود؟

اظهارات اخیر سعید حجاریان در خصوص راهبردهای جریان اصلاح طلبی و حضور مشروط در انتخابات، موجی از واکنش ها را در فضای رسانه ای کشور به همراه داشت.

امتیاز : 0
بازدید : 9