ورود نخستین نماینده شیعه به پارلمان فنلاند

یک نماینده شیعه عراقی الاصل وارد مجلس کشور فنلاند شد.

امتیاز : 0
بازدید : 10