چهره سال هنر انقلاب در 1397 انتخاب شد

« ابراهیم حاتمی کیا» به عنوان چهره سال هنر انقلاب معرفی و تجلیل شد.

امتیاز : 0
بازدید : 16