شیری به ترکیب اصلی پرسپولیس برمی‌گردد؟

احتمال دارد در دیدار مقابل ذوب آهن، پس از یک هفته غیبت، مهدی شیری به ترکیب اصلی سرخ ها اضافه شود.

امتیاز : 0
بازدید : 17