استقلال شفر در انتظار شکست دو رکورد دفاعی

استقلال می تواند در پایان لیگ هجدهم دو رکورد دفاعی را به نام خود ثبت کند.

امتیاز : 0
بازدید : 8