درمان گفتار درمانی از 2 سال به 6 ماه و کمتر کاهش یافته است

تهران- ایرنا- رئیس انجمن گفتار درمانی گفت: استفاده از ابزارهای جدید در گفتار درمانی و استفاده از آزمون و تست ها راه تشخیص را سریعتر کرده، لذا زمان گفتار درمانی دو ساله می تواند به صورت شش ماهه و یا حتی کمتر کاهش ‌یابد.

امتیاز : 0
بازدید : 5