اجرای جذابی که به فینال «عصر جدید» رفت (فیلم)

برنامه تلویزیونی «عصر جدید» با حضور شرکت کنندگان متنوع توانست نظر مثبت داوران و تماشاگران را به خود جلب کند.

امتیاز : 0
بازدید : 89