9 فرمان طلایی برای پیشگیری از سکته مغزی

سکته مغزی را روز جهانی سکته مغزی برابر با ٢٩ اکتبر در سراسر کشورها، هشداری به مردم، دولتها، سازمانهای مسئول سلامت و سایر موسسات شهروندی اعم از دولتی و مدنی است؛ این که سکته مغزی ماهیتا یک بیماری جدی و شایع است و البته می توان آن را پیشگیری و درمان کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 19