یک همجنسباز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

برای نخستین بار یک همجنسباز به عنوان یکی از کاندیداهای دموکراتها وارد رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است.

امتیاز : 0
بازدید : 23