راه‌اندازی موزه فسیل در کرمان

موزه فسیل کرمان می‌ تواند مجموعه ای از فسیل‌ هایی باشد که از مناطق فسیلی استان کرمان جمع آوری شده‌ اند. نوشته راه‌اندازی موزه فسیل در کرمان اولین بار در گردشگری پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 97