ماجرای لکه‌های سبزرنگ روی گوشت مرغ چیست؟

هفته گذشته یکی از شهروندان به هنگام خرید گوشت مرغ تنظیم بازاری شاهد عارضه‌هایی مانند خون‌مردگی و لکه‌های سبزرنگ در بافت گوشت مرغ بود که آن را گزارش داد.

امتیاز : 0
بازدید : 74