خط آهن آق قلا ، «بامدژ-آهودشت» و «نظامیه» مسدود است

مدیرعامل شرکت راه آهن درباره آخرین وضعیت خطوط راه آهن و شبکه ریلی کشور پس از سیل اخیر تصریح کرد: در این مدت، برخی محورهای ریلی دچار آب گرفتگی و آب شستگی شدید شد و در چند محور، خطوط به زیر آب رفتند که این خطوط را مسدود کردیم تا مرمت شوند.

امتیاز : 0
بازدید : 63