اظهارات ترامپ در مورد رئیس جمهور شدن ایوانکا

رئیس جمهور آمریکا معتقد است دختر بزرگش یک رقیب و مدعی قدرتمند در پست ریاست جمهوری خواهد بود.

امتیاز : 0
بازدید : 10