باطل شدن انتخابات در دو شهر ترکیه

شورای عالی انتخابات ترکیه با ابطال انتخابات شهرداری «هوناز» و «کَسکین» دستور برگزاری انتخابات مجدد را در این دو شهر صادر کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 12