قطر از گفتگوهای بدون پیش شرط برای حل بحران استقبال می کند

«محمد بن عبدالرحمن» وزیر خارجه قطر در جریان کنفرانس خبری خود با «هایکو ماس» همتای آلمانی اش با اشاره به بحران خلیج فارس تاکید کرد: قطر از گفتگوهای بدون پیش شرط بر اساس قوانین بین المللی و بدون نقض حاکمیت هیچ کشوری استقبال می کند.

امتیاز : 0
بازدید : 9