رئیس جدید شورای انتقالی سودان دستور آزادی تمامی افسرانی را صادر کرد

رئیس جدید شورای انتقالی سودان بعد از ادای سوگند، دستور آزادی تمامی افسرانی را صادر کرد که از تظاهرکنندگان حمایت کرده بودند.

امتیاز : 0
بازدید : 11