دژ اعراب در برابر دیکتاتوری‌های نظامی

دولت‌های نظامی سال‌های طولانی حکومت را در برخی کشورهای عربی در دست داشته‌اند اما توده‌های مردم خواستار آینده‌ای متفاوت هستند.

امتیاز : 0
بازدید : 8