بدافزاری مخرب در تأسیسات پتروشیمی عربستان

پژوهشگران موسسه "Fire Eye" موفق شدند یک یک نرم افزار مخرب قدرتمند را در تاسیسات پتروشیمی عربستان سعودی کشف کنند که هدف اصلی آن ایجاد انفجار در این تاسیسات عنوان شده است.

امتیاز : 0
بازدید : 74