تغییر لوگوی گوگل به افتخار ثبت اولین تصویر از سیاهچاله

گوگل به افتخار ثبت اولین تصویر از یک سیاه‌چاله فضایی لوگوی خود را به عکس این سیاهچاله تغییر داد.

امتیاز : 0
بازدید : 71