زنگنه: برای چند هزار بشکه نفت به مردم خسارت نمی‌زنیم

گروه اقتصادی / 2000 میلیارد تومان، خسارت سیل به واحدهای صنعتی است. علاوه بر آن، 25 شهرک صنعتی دچار آ‌ب‌گرفتگی شده‌اند. 300 واحد صنعتی آسیب دیده‌اند و 9 هزار واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت 20 تا 90 درصدی شده‌اند. تمام این‌ها در شرایطی است که هنوز خسارت واحدهای صنعتی استان خوزستان به آن اضافه نشده است.

امتیاز : 0
بازدید : 51