اهداء عضو بیمار مرگ مغزی در بیمارستان کیش

رئیس بیمارستان فوق تخصصی کیش گفت: اعضای بدن مرد ۲۹ ساله مرگ مغزی در کیش با رضایت خانواده اش برای اهدا به بیماران نیازمند اهدا شد.

امتیاز : 0
بازدید : 61