مدیرعامل بیمه سلامت : برخورد قانونی با متخلفان حوزه بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با توجه به وظیفه خدمات رسانی و پیشگیری از بروز مشکلات برای بیمه شدگان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی می شود.

امتیاز : 0
بازدید : 53