توقف تولید در برخی از میادین نفتی خوزستان/برخی از چاه ها زیر اب رفت

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به توقف تولید در برخی از میادین و چاه‌های نفت خوزستان به دلیل سیلاب،‌ گفت:‌ با این حال تولید نفت در خوزستان بدون خللی در جریان است و تمامی تعهدات تولید انجام می‌شود.

امتیاز : 0
بازدید : 71