ساخت روباتی با حس لامسه برای بازیافت زباله ها

محققان روباتی برای بازیافت زباله ها ابداع کرده اند که در دست های آن حسگرهای مختلفی وجود دارد و می تواند با لمس مواد بین کاغذ و یک شی پلاستیکی تمایز قائل شود و آنها را دسته بندی کند.

امتیاز : 0
بازدید : 57