انتشار وسیع پست های مخرب در اینستاگرام ممنوع شد

اینستاگرام از این پس به پست هایی که محتوای نامناسب، خشن و هرزنگاری دارند، اجازه انتشار وسیع نمی دهد و در نتیجه کاربران کمتری می توانند آنها را مشاهده کنند.

امتیاز : 0
بازدید : 54