صادرات نفت ایران بهبود یافت/ مشتریان ایران به دنبال معافیت نفتی

آمارهای دریافتی از منابع کشتیرانی و رهیابی موقت نفتکش‌ها نشان داد صادرات نفت ایران بهبود یافته و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شده و این بهبود ناشی از تقاضای پایدار از سوی چین و کره جنوبی بوده است.

امتیاز : 0
بازدید : 64