تخلیه سه هزار و 600 تن دام زنده در بندر شهید رجایی

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در راستای تنظیم بازار مصرف یک فروند کشتی با ظرفیت سه هزار و 600 تن دام زنده در بندر شهید رجایی خارج از نوبت پهلو دهی و تخلیه شد.

امتیاز : 0
بازدید : 23