مدیریت بحران سیل به کمک خدمات فضایی

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از ارائه دو خدمت فضایی در مدیریت بحران سیل اخیر خبر داد و گفت: در پی وقوع سیل اخیر با استفاده از تصاویر راداری نسبت به تهیه نقشه‌های سیل اقدام کردیم که این تصاویر در اختیار مسئولان عالی رتبه کشور قرار گرفت.

امتیاز : 0
بازدید : 19