گوشی هوشمند پوشیدنی در راه بازار

نخستین گوشی هوشمند پوشیدنی در جهان تا چند روز دیگر به بازارهای جهانی عرضه می شود.

امتیاز : 0
بازدید : 13