3 راهکار برای گذر از سال سخت اقتصاد ایران

تحریم‌های امریکا در کنار کاهش فروش نفت ایران و درآمدهای ارزی در کنار سخت تر شدن واردات و صادرات که منجر به کمبود مواد اولیه برای تولید می‌شود سال 98 را سالی سخت برای اقتصاد نشان می ­دهد؛ با وجود این هستند برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی که مخالف این نظر هستند و می‌گویند اقتصاد ایران سال‌های گذشته تحریم را تجربه کرده و می‌تواند امسال را هم بخوبی پشت سر بگذارد.

امتیاز : 0
بازدید : 16