پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال 2019

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال 2019 و پیش‌بینی میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران و خاورمیانه پرداخت.

امتیاز : 0
بازدید : 16