آخرین تصمیمات هیات مدیره پرسپولیس

هیات مدیره پرسپولیس در پایان جلسه امروز خود که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت تیم تصمیم گیری کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 11