پيش از ازدواج مردان رواني را بشناسيد

تشخيص بيماري رواني کار هر کسي نيست. همه ما تا اندازه‌اي گرفتار ويژگي‌هايي هستيم که اگر در زندگي‌مان ريشه بدوانند، به بيماري رواني تبديل مي‌شوند. کمتر کسي است که در خود رگه‌هايي از خساست، حسادت، ترس، شک، خشم يا ميل به انتقام را نداشته باشد اما هر يک از اين ويژگي‌ها، اگر به محور اصلي شخصيت فرد تبديل شود...

امتیاز : 0
بازدید : 69