دردسر تازه برای دختر و داماد ترامپ و قد کشیدن عجیب پسرش بارون!

این روز ها قانونی در حال تصویب شدن است که برای عزیز دردانه ترامپ و همسرش جرد کوشنر دردسری بزرگ با جریمه ای بالا به همراه دارد! نوشته دردسر تازه برای دختر و داماد ترامپ و قد کشیدن عجیب پسرش بارون! اولین بار در گوناگون پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 102