آیا سفر با اتوبوس ارزان است؟

دراین مطلب به مقایسه سفر با اتوبوس و قطار و هواپیما می پردازیم و از همه ابعاد ، اقتصادی ، ایمنی و راحتی این سه وسیله نقلیه مسافرتی را بررسی می کنیم . نوشته آیا سفر با اتوبوس ارزان است؟ اولین بار در گردشگری پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 26