شهادت دو فلسطینی براثر تیراندازی نظامیان صهیونیست

دو فلسطینی براثر تیراندازی نظامیان صهیونیست به تظاهرات بازگشت شهید شدند.

امتیاز : 0
بازدید : 13