منصوریان: تیم ملی شرایط پذیرش گزینه وطنی را ندارد/ با آوردن مونته لا به مربیان ایرانی توهین نکنید!

مربیان عزیز ایرانی را در برنامه‌های مختلف آوردیم، پوستشان را کندیم، توهین کردیم و کل فلسفه سرمایه فوتبال‌مان را از بین بردیم

امتیاز : 0
بازدید : 8